Đĩ mồm…

“…Suốt ngày ru ngủ người dân bằng cụm từ “để đảng và nhà nước lo”. Còn những người có lòng với quê hương đất nước, lên tiếng phản biện những cái sai, cái xấu, những vấn nạn xã hội, tham nhũng, quang liêu, độc tài của chế độ…v..v. Thì bắt bỏ tù hoặc trù dập nát ra tương.
Vậy mà mở cái mồm hỏi “đã làm được gì cho đất nước”.
Nội cái chuyện đóng thuế để nuôi cái lũ cộng sản phá hoại tụi bây thôi cũng là quá rồi. Đúng ra, cộng sản tụi bây phải nhìn những tiến nói phản biện trong xã hội như là những tấm gương phản chiếu, mà soi dọi vào đó, để nhận ra những cái sai cái xấu của mình mà thây đổi, mà đi lên. Đằng này còn đĩ mồm thì hết thuốc chữa.
Và nhắc lại, cộng sản tụi bây đừng có mà đánh đồng Tổ Quốc với tụi bây, nghe thối bỏ mẹ” (Peter Lam Bui)
‪#‎nguyenthikimngan‬

Chân Trời Mới Media's photo.
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: