ĐCM là gì?

“…Đọc lại Hiến pháp mới ngộ ra rằng:
Điều 4
Đảng Cộng sản Việt Nam – Đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội.
ĐÃ ĐCM NÓ
Điều 69 Hiến pháp – Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Có nước nào như nước ẤY không?” (Pham Nguyen Truong)
‪#‎nguyenthikimngan‬ ‪#‎quochoivn‬ ‪#‎hienphapvn‬

Chân Trời Mới Media's photo.
Advertisements

1 Comment

  1. […] (Đinh Tấn Lực’s Blog) – “…Đọc lại Hiến pháp mới ngộ ra rằng: […]

RSS feed for comments on this post · TrackBack URI

Comments are closed.

%d bloggers like this: