Quy trình mặc cả…

Đảng và nhà nước không ra mặt nói thách, nhưng bạn vẫn có thể khinh khỉnh trả giá trực tiếp, chính thức, công khai và đúng quy trình…

Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: