Kỷ lục mới…

Báo chi rầm rộ đăng tin lãnh đạo “Dâng cúng đòn bánh tét dài 21m tại Nghĩa trang liệt sĩ Đường 9” nhân ngày 27/7…
Bật nhớ đến hàng triệu bà mẹ rứt ruột tiễn con vào chiến trường B, qua chiến trường Cam, ra chiến trường Biên giới Bắc, ra tận Gạc Ma, và nhớ cả mấy câu thơ Xuân Miễn:

Chân Trời Mới Media's photo.
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: