Hệ thống Người thân…

Báo đăng: “Phạm Công Danh nói sẽ nhờ người thân trả ngay 4.700 tỷ cho Ngân hàng Xây dựng để được miễn trách nhiệm hình sự…” Có phải điều này hé lộ thêm về những “Hệ Thống Người Thân” trong đảng? Ai chống lưng cho Phạn Công Danh? Đường dây này chạy ngang trung ương lên tới ngai nào trong 4 ngai mà chạm nọc Nguyễn Phú Trọng đến phải ra tay?…
‪#‎tutru‬ ‪#‎nguyenphutrong‬ ‪#‎nguyenxuanphuc‬ ‪#‎nguyentandung‬ ‪#‎tradaiquang‬

Chân Trời Mới Media's photo.
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: