Cỡ dạng…

Lột mưu tuyên giáo… Chẳng phải dạng vừa:
‪#‎VNAbihack‬ ‪#‎tuyengiao‬

Chân Trời Mới Media's photo.
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: