AQ lọt rào…

Xem ra đệ tử chân truyền của A Q không chỉ loanh quanh trong địa phận Hoa Lục…
Thật là điều kỳ diệu! Phen này Lỗ Tấn phải bít lại mấy lỗ hàng rào sân nhà đây chăng?

Đinh Tấn Lực's photo.
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: