Nhục!

Pham Nguyen Truong: “Không trả lời được câu hỏi đó đủ thấy là dối trá rồi”.
BẠN CÓ THẤY NỖ LỰC LỪA DỐI KHÁN THÍNH GIẢ BẰNG 1 PHÓNG SỰ ĂN CẮP KIA LÀ ĐIỀU SỈ NHỤC KHÔNG? BẠN CÓ THẤY TOÀN BỘ TRIẾT LÝ CAI TRỊ CỦA ĐẢNG & NHÀ NƯỚC NÀY LÀ DỐI TRÁ TOÀN PHƯƠNG VỊ KHÔNG?
‪#‎lebinh‬ ‪#‎phongsusyria‬

Chân Trời Mới Media's photo.
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: