Trắng…

Thương biết bao. Ôi dân tôi máu đỏ da vàng gan tím mật xanh mà cả đời tay trắng…
BẠN LÊ QUỐC QUÂN HỎI BẠN NGHĨ SAO?

Chân Trời Mới Media's photo.
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: