Dây với Nhợ…

“Có quan điểm cho rằng, không nên trăm dâu đổ đầu ông Võ Kim Cự vì phía sau còn cả hệ thống, không phải mình ông ấy quyết định vấn đề Formosa, vậy vấn đề quy trách nhiệm theo ông nên như thế nào?
– Ông Cự không phải là người quyết định và một mình ông cũng không thể quyết định cho cả tổ chức, hệ thống, các bộ ngành…” (Nguyễn Ngọc Phương)
BẠN ĐỒNG Ý RẰNG KHÔNG CHỈ MỖI VÕ KIM CỰ LÀ THỦ PHẠM?
‪#‎vokimcu‬ ‪#‎formosaht‬ ‪#‎moitruong‬

Chân Trời Mới Media's photo.

Comments are closed.

%d bloggers like this: