Bộ đội nặc danh?

“…Thời chiến tranh Nam Bắc thì em hiểu vì sao, nhưng đến bây giờ cũng thế thì kỳ lạ quá. Họ là lính chính quy mà.
Bây giờ đã có chưa? Tại sao lại chưa? Hổng lẽ sau vài chục năm nữa vẫn sẽ dùng ” nhà ngoại cảm” để xác định hài cốt của họ? Và những người lính vẫn phải lén lút dùng cái lọ penicilin để lưu lại họ tên, quê quán của mình trước khi ra trận?” (Lien Nguyen)
BẠN LÝ GIẢI THẾ NÀO? BẠN ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ CHỦ TRƯƠNG NÀY?
‪#‎thebai‬ ‪#‎bodoi‬ ‪#‎quocphongvn‬ ‪#‎lanhdaocsvn‬

Chân Trời Mới Media's photo.
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: