Biện chứng pháp…

Pham Nguyen Truong: “Nói đến việc Võ Kim Cự và Nguyễn Tấn Dũng cho Formosa thuê đất tới 70 năm, sau đó gây ra thảm họa cho biển miền Trung, là để nói tới cái cao hơn Cự và Dũng, tức là nói tới cái thể chế thiếu minh bạch và chẳng chịu trách nhiệm gì trước dân. Nhưng…”

BẠN CÓ THẤY QUEN QUEN CÁI LOGÍCH BIỆN CHỨNG VÒNG VO KHÔNG BÃI ĐÁP CỦA CÁC BẬC TS NGÀNH XÂY DỰNG ĐẢNG NHƯ NÀY? BẠN CÓ CHẤP NHẬN CHO HỌ TIẾP TỤC PHUN NƯỚC BỌT VÀO TRÍ TUỆ CỦA DÂN TỘC MÌNH KHÔNG?
‪#‎nguyenphutrong‬ ‪#‎tohuyrua‬ ‪#‎dinhthehuynh‬ ‪#‎vovanthuong‬

Chân Trời Mới Media's photo.

1 Comment

  1. […] DinhTanLuc – BẠN CÓ THẤY QUEN QUEN CÁI LOGÍCH BIỆN CHỨNG VÒNG VO KHÔNG BÃI ĐÁP CỦA CÁC BẬC TS NGÀNH XÂY DỰNG ĐẢNG NHƯ NÀY? BẠN CÓ CHẤP NHẬN CHO HỌ TIẾP TỤC PHUN NƯỚC BỌT VÀO TRÍ TUỆ CỦA DÂN TỘC MÌNH KHÔNG? […]

RSS feed for comments on this post · TrackBack URI

Comments are closed.

%d bloggers like this: