Ầu ơ ví dầu…

Tin nóng thế giới:
BẠN CÓ ĐỒNG Ý RẰNG ĐIỆU ẦU Ơ KHÔNG RU NGỦ NGƯỜI TA NHANH BẰNG NHỮNG TIN NÓNG NHƯ NÀY KHÔNG? QUA ĐÓ, BẠN CÓ THẤY MỨC ĐỘ TÊ LIỆT CỦA TUYÊN GIÁO TRUNG ƯƠNG KHÔNG?
‪#‎tuyengiao‬

Chân Trời Mới Media's photo.
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: