Khó hơn…

“Đa nguyên khó áp dụng hơn độc tài, chính vì thế mà cộng sản độc tài…” (Đinh Quang Tuyến)

Đinh Tấn Lực's photo.
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: