Phong cách Viettel?

Phản đối Formosa bằng nhiều cách, ở nhiều nơi…
‪#‎dungimlang‬ ‪#‎haylentieng‬ ‪#‎toichonca‬ ‪#‎formosa‬

Chân Trời Mới Media's photo.

Comments are closed.

%d bloggers like this: