Bi kịch từ đâu?

“Chúng là những cái Loa tuyên truyền cho chủ nghĩa CS. Khi cuối đời, hoặc khi Đất Nước rơi vào bế tắc, chúng hiện thân là những kẻ Yêu đất Nước này nhất!!!
Dù Chúng có biện luận: VN đang và đã sống dưới 1 thằng khốn nạn Tàu khựa “cường Quốc” phải chịu thua thiệt. Đó là luận điệu của loại người: Gió chiều nào, theo chiều ấy!
Chúng ta không luận tội chúng hôm nay được, vì chúng đang có uy quyền.
Nhưng Lịch sử sẽ phán xét chúng, dù ta Mất Nước!!!
Trần Đăng Khoa, đã và đang rơi vào dạng đó, khi internet thịnh hành, đều Ghi lại những gì hắn viết, để lại ngàn năm!!!” (Vu Dinh Kh)
#dungimlang #haylentieng


Chân Trời Mới Media's photo.
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: