Cực hèn…

Thông tin từ FB Thao Teresa:
Nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đang tát vào mặt cả thế giới khi vừa bắt hết những người yêu nước chống tầu. Tất cả những ai mặc áo No-U đều bị bắt…
BẠN CÓ NGHĨ LÀ CHÚNG BẮT ĐƯỢC HẾT NGƯỜI VIỆT NAM YÊU NƯỚC KHÔNG? QUAN TRỌNG LÀ CHÚNG CÒN NHIỀU THÌ GIỜ NỮA KHÔNG?
‪#‎danapbieutinh‬

Chân Trời Mới Media's photo.
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: