Chù quyền đứng đâu?

Chủ quyền không nổi trên nước bọt “quan ngại”.
Chủ quyền, cho dẫu chìm tàu, là vẫn ở đây này Lú, này Niễng, này Minh, này Bình…
BẠN CÓ NHẬN RA CÁI DŨNG Ở NGƯỜI DÂN ĐỐI NGƯỢC VỚI CÁI HÈN Ở LŨ VUA KHÔNG?
‪#‎tutru‬ ‪#‎nguyenphutrong‬ ‪#‎chuquyen‬ ‪#‎toichonca‬

Chân Trời Mới Media's photo.
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: