5 điều rất ngu…

Trước giờ đọc những dòng này, nhiều người cứ nghĩ Cụ Phan mắng dân, nên cứ phải nghĩ tiếp xem bản thân chính mình đã mắc vào bao nhiêu điều rất ngu đó. Nay, đọc lại, lại nghĩ đến một thành phần khác, mới ngộ ra do đâu mà đất nước lụn bại như này…
BẠN NGHĨ ĐÓ LÀ THÀNH PHẦN NÀO, VÀ MẮC BAO NHIÊU CÁI RẤT NGU DO CỤ PHAN LIỆT KÊ?
‪#‎tutru‬ ‪#‎nguyenphutrong‬ ‪#‎lanhdaocsvn‬ ‪#‎dangcsvn‬

Chân Trời Mới Media's photo.
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: