Tầm dũng lược…

Điện chạy sống lưng: BNG phải tuyên bố ở tầm này mới giúp người nghe cảm nhận được hết cái sức mạnh nội tại của đảng và nhà nước VN… ngay trước khi, trong khi, và sau khi Philippines thắng kiện TQ tại tòa La Haye.
Điện chạy sống lưng lần nữa: Cái đáy vực HÈN vừa mới tụt sâu hơn nghìn bộ! Tương ứng với mức độ bạo lực vọt tăng cao nghìn thước!
BẠN CÓ THẤY RÙNG MÌNH VỀ TẦM DŨNG LƯỢC CỦA LÃNH ĐẠO 3ĐÌNH KHÔNG?
‪#‎PCA‬ ‪#‎tranhchapbiendong‬ ‪#‎lanhdaocsvn‬

Chân Trời Mới Media's photo.

Comments are closed.

%d bloggers like this: