Nỗ Lực Lớn Lao…

Từ khóa đáng ngẫm trong phát biểu này là NỖ LỰC LỚN LAO!
Về phía TQ, các nỗ lực đó là thác Bản Giốc; là Ải Nam Quan; là trận chiến di dời các cột mốc biên giới dọc Cao Bằng Lạng Sơn qua tới Hà Giang; là trận Gạc Ma; là lệnh cấm biển; là đâm chìm tàu cá VN; là SU MK2 và CASA 212; là FORMOSA…
NHỜ BẠN LIỆT KÊ GIÚP NHỮNG NỖ LỰC LỚN LAO TƯƠNG ỨNG TRONG LỜI PHÁT BIỂU ĐÓ VỀ PHÍA VIỆT NAM… CẢM ƠN BẠN.
‪#‎lanhdaocsvn‬

Chân Trời Mới Media's photo.
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: