Mất chủ quyền?

“Một quốc gia mất chủ quyền là quốc gia mà chính phủ của nó luôn kêu gọi tinh thần yêu nước nhưng lòng yêu nước phải được “cấp phép”, bằng không, nó có thể bị gán ghép là “phản động” hoặc “chống phá chế độ”.
Một quốc gia mất chủ quyền là quốc gia mà chính phủ của nó bất lực trong việc ngăn chặn sự thâm nhập một thế lực thù địch thật sự đang ngày càng khống chế kinh tế quốc gia với mưu đồ phá hoại rõ rệt” (Manh Kim)
BẠN CÓ ĐỊNH NGHĨA NÀO SÁT SƯỜN HƠN KHÔNG?
‪#‎tranhchapbiendong‬ ‪#‎đangcsvn‬ ‪#‎lanhdaocs‬

Chân Trời Mới Media's photo.

Comments are closed.

%d bloggers like this: