Thay đổi đáng kể…

“Lợi ích thì đảng hưởng, hậu quả thì toàn dân phải chịu. Bán nhượng đất đai, khai thác tận triệt mọi nguồn tài nguyên đất nước, giới lãnh đạo Việt Nam đang để lại cho thế hệ con cháu chúng ta thừa hưởng một đất nước tan hoang, gánh chịu mọi tại họa và nợ nần chồng chất mà họ gây ra…” (Đặng Xương Hùng)
BẠN NGHĨ SỰ “THAY ĐỔI ĐÁNG KỂ” MÀ ÔNG ĐẶNG XƯƠNG HÙNG NÓI ĐẾN LÀ NHỮNG GÌ?

Chân Trời Mới Media's photo.
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: