Phẩm chất của phân…

“Nhiều ông uỷ viên trung ương không muốn nhận vì chả thiếu gì tiền. Nhưng từ chối thì sợ mất lòng phó ban tuyên giáo nên cầm cho xong” (Thanh Hieu Bui)
BẠN CÒN NHỚ DIỄN VĂN BẾ MẠC ĐẠI HỘI VỪA QUA CHỨ?…
“Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Trung ương gồm các đồng chí tiêu biểu cho hơn 4,5 triệu đảng viên, có đủ tiêu chuẩn và phẩm chất, năng lực, trình độ và đạo đức để gánh vác trọng trách nặng nề…”

Chân Trời Mới Media's photo.
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: