Bán kết hay chung kết?

Kết luận tóm gọn của một phóng viên độc lập…
BẠN CÓ Ý KIẾN NÀO KHÁC KHÔNG?
BẠN CÓ ĐỀ XUẤT NÀO KHÁC VỚI “FORMOSA CÚT KHỎI VN” KHÔNG?

Chân Trời Mới Media's photo.
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: