Rực Âm…

Âm thanh lập thể – Dolby Surroundsound. 500 triệu Watt! Rực rỡ tuyệt vời! Bi thương cùng cực! Nhà sản xuất: Tuyên Giáo + Trung Ương
EM CÓ NGHE BI AI TIỀN AI SẮP HẾT
CĂM AI CỘNG TRỪ, ĂN MÀY XÁN LẠN NGÀY MAI…
(nhạc chế Bên Ni Bên Nớ)

Chân Trời Mới Media's photo.
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: