Lấy rơm dập lửa?

“Chết mẹ nó cảm xúc với cái dân Việt này khi thấy vũng máu của ông Lã Việt Dũng đêm qua…” (Thao Teresa)
[ảnh gốc của JB Nguyễn Hữu Vinh]
BẠN CÓ THẤY PHƯƠNG PHÁP KHÍCH ĐỘNG HỮU HIỆU CỦA NHÀ NƯỚC CỔ VÕ CHO KHẦU HIỆU MẮT ĐỔI MẮT RĂNG ĐỔI RĂNG MÁU ĐỔI MÁI KHÔNG? HAY NHÀ NƯỚC ĐANG ĐỔ DẦU VÀO LỬA?

Chân Trời Mới Media's photo.
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: