Hồ nào chẳng cáo?

Cơ quan Guinness sẵn sàng chưa nào? VN sắp trở thành quốc gia “trọng fúc không trọng ngân” hàng đầu thế giới đây…
BẠN CÓ THẤY HỒ HỞI CHẲNG HỒ NGHI KHÔNG NÀO?

Chân Trời Mới Media's photo.
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: