Cứu Biển!

Cời than cứu biển (ảnh gốc của Dũng Mai)
BẠN ĐỨNG ĐÂU TRONG NHỮNG ẢNH NÀY, HAY CHỜ ẢNH KẾ?

Chân Trời Mới Media's photo.

Comments are closed.

%d bloggers like this: