Công Lý Môi Trường?

“Nhân vụ Formosa bồi thường 500 triệu USD và nhiều người đang thắc mắc là tại sao lại quá ít như thế, tôi tìm đọc thông tin về các vụ kiện môi trường và tìm thấy cụm từ rất hay này: Công Lý Môi Trường (environmental justice).
Nghe lạ quá, phải không? Vậy mà nó lại là một cụm từ rất phổ biến và là một môn học, một lĩnh vực nghiên cứu liên ngành ở các nước tiên tiến mà đi đầu là – tất nhiên rồi – nước Mỹ…”. (Vu Thi Phuong Anh)
BẠN CÓ MUỐN TÌM HIỂU THÊM ĐỂ CÓ RIÊNG 1 QUAN ĐIỂM THÍCH ỨNG VỀ THẢM HỌA FORMOSA ĐẦU ĐỘC BIỂN VN KHÔNG?

Chân Trời Mới Media's photo.

Ai muốn biết thêm về “công lý môi trường” thì đọc ở đây:

https://en.wikipedia.org/wiki/Environmental_justice

Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: