Chờ nổ!

“Phát biểu với tư cách ‘quân khí viên’ có qua đào tạo…” (Đinh Quang Tuyến)
THEO BẠN THÌ, NGOÀI ANH CHỊ EM HOẠT ĐỘNG DÂN CHỦ, SỐ NGƯỜI ĐANG CHỜ NỔ LÀ BAO NHIÊU KHÔNG?

Chân Trời Mới Media's photo.

Comments are closed.

%d bloggers like this: