Chó Chê!

Bức tranh VN VÔ CHÍNH PHỦ ngày càng hoàn thiện…
BẠN NÓI ĐÚNG. NHƯ NÀY THÌ ĐẾN CHÓ CŨNG KHÔNG XƠI NỔI!

Chân Trời Mới Media's photo.
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: