Xây Mới?

“Chúng ta định hình những căn nhà. Và từ đó nó định hình chúng ta”. (Winston Churchill)
“”Khi người dân từ bỏ vị thế của mình thì tương lai bất hạnh sẽ chờ đón chúng ta”. (Yukichi Fukuzawa)
BẠN CÓ MUỐN XÂY MỚI CĂN NHÀ BÊ BỐI MÀ BẠN ĐANG Ở KHÔNG?

Chân Trời Mới Media's photo.
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: