Vì đại cục…

Danh sách đề nghị miễn nhiệm 20 thành viên Chính phủ không có tên Nguyễn Thị Kim Tiến. Vì sao?
BẠN CÓ BIẾT THIÊN HẠ GIẢI ĐÁP RA SAO KHÔNG?

Chân Trời Mới Media's photo.
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: