Tội rất nặng…

“Các nhà chức trách có một cái tội rất nặng. Tội mà mình không thể bỏ qua được. Đó là họ từ công đoạn kiểm duyệt dự án, từ công đoạn thông qua dự án, rồi kiểm tra mức độ vệ sinh môi trường, kiểm tra công nghệ xử lý rác thải hay cả quy trình hoạt động của Formosa…”. (Trần Minh Nhật)
BẠN THỬ ĐIỂM XEM NHỮNG KẺ TIẾP TAY ĐÓ LÀ AI…

Chân Trời Mới Media's photo.
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: