Thêu Ơi!

THƯƠNG EM NHIỀU LẮM THÊU ƠI!

Chân Trời Mới Media's photo.
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: