Nhà nước bảo vệ ai?

LS Nguyễn Phương Đông đã chia sẻ điều này từ ngày 2/5/2016…

BẠN ĐẾM THỬ LÃNH ĐẠO NHÀ NƯỚC ĐÃ NÓI SAI SỰ THẬT BAO NHIÊU LẦN TRONG VỤ NÀY? BẠN KẾT LUẬN RA SAO?

Chân Trời Mới Media's photo.
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: