Nào…

“Có những nhóm nhỏ đã biểu tình đòi đưa Formosa ra toà và đòi tống cổ Formosa ra khỏi Việt Nam.
Chiến thuật này gọi là đánh du kích”. (Nguyen Chí Tuyen)
ĐÔNG VUI VÀ CÓ Ý NGHĨA – MỜI BẠN NHẬP DÒNG

Chân Trời Mới Media's photo.
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: