Dựng tóc rơi mũ…

“Quốc hội, cơ quan lập pháp, mà đến tận giờ mới có 3 luật sư cùng trúng cử đại biểu quốc hội, đã cho là một thành tựu.
Thảo nào, toàn luật rừng” (Nguyễn Thúy Hạnh)
BẠN CÓ NGẠC NHIÊN ĐẾN DỰNG TÓC KHÔNG?

Chân Trời Mới Media's photo.
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: