Đúng thật!

“Không có bác có đảng thì làm sao có ngày hôm nay?”
Đây là điệp khúc mà dư luận viên hạng bét đều biết sử dụng.
BẠN THẤY SAO? RÕ LÀ… KHÔNG CÓ GÌ …ĐÚNG HƠN?

Chân Trời Mới Media's photo.
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: