Đích danh!

“Chính phủ Việt Nam cần biết đích danh tên các nhà thầu phụ của Formosa là ai để đưa ra quyết định cấm họ không được vào Việt Nam thực hiện bất kỳ dự án nào nữa, cũng như những cá nhân, tổ chức nào buông lỏng sự quản lý, giảm sát, hoặc là đưa ra những “ưu đãi” cho Formosa để họ gây ra thảm họa ngày hôm nay” (Chuyên gia Kinh tế Phạm Chi Lan)
BẠN ĐỒNG Ý KHÔNG NÀO?

Chân Trời Mới Media's photo.
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: