Đánh!

“Dùi cui cả thế giới tròn
Phủ tay vãi thịt, thấm đòn nát da
So với hà nội thua xa
góc vuông chắc gỗ, cạnh già sắc lim!”
(Nguyễn Hữu Nhật)

Chân Trời Mới Media's photo.
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: