Có liên quan?

Chỉ vì dại chợ khôn nhà
SU rơi tức 1 – Casa tức 10

Thù giặc giết biển bao nhiêu
Thù đứa nuôi giặc gấp nhiều lần hơn.
BẠN CÓ THẤY 2 CHUYỆN NÀY LIÊN HỆ VỚI NHAU Ở ĐIỂM KHỐNG CHẾ KHÔNG?

Chân Trời Mới Media's photo.
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: