Vệ sinh chính trị…

Điều kiện…
BẠN THẤY LOGIC CHỨ? HÃY CÙNG XẮN TAY LÊN CHUNG SỨC LÀM VỆ SINH MÔI TRƯỜNG CHÍNH TRỊ BẠN NHÉ!

Chân Trời Mới Media's photo.

Comments are closed.

%d bloggers like this: