TS Cướp…

Từ Robin Hood & Alibaba tới nay, bạn thấy có đảng cướp nào từng có nhiều bằng TS hơn cả nhiều quốc gia khác gộp lại không?
BẠN CÓ MUỐN ĐỂ YÊN CHO NÓ VÉT TÚI BẠN & GIA ĐÌNH BẠN KHÔNG?

Chân Trời Mới Media's photo.

Comments are closed.

%d bloggers like this: