Sướng!

“Chỉ tiếc gia đình nhà mình nghèo đ có vàng bạc gì sất,chứ nếu có thì có chết đói mình cũng k bán vào lúc này, cứ găm chặt vàng trong nhà nhìn bọn chó đẻ chết chơi. Mà nó chết thì dân mình mới sống nổi” (Đinh Văn Hiến)
GĂM NHÉ BẠN!

Chân Trời Mới Media's photo.
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: