Sạn Trộn Bùn…

Chuyện chưa từng kể về Việt Nam và hai “người anh lớn”, trich từ bài ngợi ca Lê Duẩn mới nhất NGAY 8/7/2016 của Lê Đức Anh…
BẠN CÓ TIN RẰNG SẠN TRỘN BÙN THÌ THÀNH BÊ-TÔNG KHÔNG?

Chân Trời Mới Media's photo.
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: