Khoan hồng là đẻ thêm?

Trích tiểu luận của TS Đinh Hoàng Thắng đăng trên báo Văn Nghệ, số 28 ra ngày Thứ Bảy, 09/7/2016.
HOAN HÔ BÁO VĂN NGHỆ SỐ NÀY CÓ NHIỀU BÀI XUẤT SẮC!

Chân Trời Mới Media's photo.
Chân Trời Mới Media's photo.
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: