Hạng 2…

“Chính phủ kêu gọi nhân dân hãy rộng lượng tha lỗi cho Formosa dù Formosa đã đầu độc nguyên dãy ven biển miền Trung, tàn phá môi sinh , đạp đổ nồi cơm của hàng triệu người. Và dù Formosa có đền bù một mức giá rẻ mạt thì nhân dân Việt Nam cũng rộng lượng khoan dung, thể hiện truyền thống nhân đạo, nhân văn sâu sắc. Còn…” (Quyền Cao Xuân)
BẠN CAM CHẤP NHẬN VỊ TRÍ CÔNG DÂN HẠNG HAI ĐÓ SAO?

Chân Trời Mới Media's photo.
Advertisements

1 Comment

  1. […] (Đinh Tấn Lực’s Blog) – Quyền Cao Xuân: – “Chính phủ kêu gọi nhân dân hãy rộng lượng tha […]

RSS feed for comments on this post · TrackBack URI

Comments are closed.

%d bloggers like this: