Bao nhiêu?

Nhân đọc bài báo TTO ngày 07/7/2016 đăng bài phân tích của TS Hoàng Ngọc Giao, viện trưởng Viện Chính sách pháp luật và phát triển, tại hội thảo của Liên hiệp Các tổ chức khoa học kỹ thuật VN liên quan Luật về hội….
BẠN ƯỚC TÍNH THỬ XEM LỜI ĐÁP CHO CÂU HỎI NÀY CỦA BẠN TRẦN BANG VÀO KHOẢNG BAO NHIÊU…

Chân Trời Mới Media's photo.
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: